מקוואות בירושלים

מקווה כתובת
ארנונה בן דור 15 ,ירושלים
בית הכרם שחר 21 ,ירושלים
בית וגן שערי תורה 4 ,ירושלים
בית ישראל זוננפלד ,ירושלים
בקעה גדעון 7 ,ירושלים
בתי ראנד הנציב 9 ,ירושלים
גבעה צרפתית ההגנה 17 ,ירושלים
גבעת מרדכי הלר 24 ,ירושלים
גונן אנטיגונוס 33 ,ירושלים
גילה הסנונית 3 ,ירושלים
גילה האפרסמון 40 ,ירושלים
דאבח יהודה הנשיא 13 ,ירושלים
העיר העתיקה העומר 11 ,ירושלים
הר חומה הממציא ,ירושלים
הר נוף אגסי 10 ,ירושלים
זופניק חיי אדם 18 ,ירושלים
מוסררה אלישע 10 ,ירושלים
נווה יעקב מאיר בלבן 4 ,ירושלים
נווה יעקב מזרח זוין ,ירושלים
סנהדריה הישנה אחינועם 9 ,ירושלים

בשיתוף עם כאן האירוע