תחרות כלות

תקנון השתתפות בתחרות כלת החודש

השתתפות בתחרות:

התחרות מתבצעת בפורטל המובחרים אירועים idoido.co.il, בכל חודש מתחדשת ובה משתתפות הכלות שנישאו בחודש הקודם לו.
כל כלה שהתחתנה בחודש הקודם לתחרות ועומדת בקריטריונים הבסיסיים רשאית להשתתף.

1. אופן השתתפות בתחרות: בפעילות תהיה רשאית להשתתף כל כל שעומדת בתנאים הבאים:

א. מקום מגוריה של הכלה באזור הדרום
ב. גולשת רשומה באתר פייסבוק;
ג. ספק אחד לפחות הינו דרומי (אולם, סלון כלות, צלם)
ד. השתתפות בתחרות מאשרת קריאת התקנון והסכמה לתנאי התקנון, העברת הפרטים האישיים מהווה אישור השתתפות

2. הגדרת התחרות:

א. על כל משתתפת להעביר את פרטיה האישיים על מנת להשתתף בתחרות (טלפונית או הרשמה דרך הטופס בפורטל)
ב. על כל משתתפת לצבור מקסימום הצבעות בתחרות ודרוג כוכבים גבוה.

יובהר בזאת כי צבירה של כמות הצבעות אינה מבטיחה זכייה בתחרות. ישנו הצורך שבנוסף לכמות המדרגים יהיה למתמודדת גם את ממוצע הכוכבים הגבוהה ביותר

3. פרסים
בין הפרסים העומדים לרשות הזוכה נמנים, ארוחה זוגית, עיסוי זוגי מפנק, ערכת אהבה מבית סיקרט שי, סלסלת פירות אקזוטיים, ספא ועוד…

1. אופן מימוש הפרסים: הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. לא ניתן להמיר את המתנה בשווי כספי ואין אפשרות להחליף את המתנה. הזוכים יפנו לחברת א.א סהר הפקות, בדוא"ל: merav@sahar-p.co.il או למירב בטלפון: 052-6056496. מירב תתאם עם הזוכה את קבלת שובר המתנה ומימושה. המועמדת לזכייה מתחייבת לעמוד בכל תנאי התקנון.
2. לזוכה שמורה הזכות לוותר על המתנה. עם זאת, חברת סהר הפקות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי יכולת לממש את המתנה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב או דחייה.
3. בכל מקרה בו תפר משתתפת את הוראות התקנון ותשבש את פעילות התחרות, תהא חברת סהר הפקות רשאית לבטל את השתתפותה ו/או זכייתה. משתתפת בתחרות מוותרת מראש על כל דרישה ו/או תביעה כנגד א.א סהר הפקות בע"מ כאמור לעיל.
4. סהר הפקות רשאית לסקר את דבר הזכייה ומימוש המתנה ולפרסם בסוגי המדיה השונים (לרבות אך לא רק: טלויזיה,רדיו, סלולר, אינטרנט, שילוט חוצות והמדיה המודפסת) באופן בלתי מוגבל את שמו, תמונתו ופרטיו האישיים של הזוכה (לא תמונות העלולות לפגוע בצנעת הפרט). עם זאת, אין האמור מחייב את סהר הפקות לצלם ולסקר את הזכייה ו/או מימוש המתנה.
5. למען הסר כל ספק, סהר הפקות אינה אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות מימוש המתנה.
6. המשתתפת מצהירה כי ידוע לה שהתחרות משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה וכי יתכן שאע"פ מאמציה של סהר הפקות עשויים להתרחש שיבושים ו/ או הפרעות ו/או תקלות שלא בשליטתה ואשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפת מלזכות בפרס/מתנה.
7. המשתתפת פוטרת בזאת את סהר הפקות מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לתחרות והזכייה ולא יהיה זכאית לפיצוי. המשתתפת מצהירה כי התחייבותה הינה בלתי חוזרת וניתנת לשינוי/ביטול.

בשיתוף עם כאן האירוע